Zarządzanie projektami - kontrola nad każdym kontraktem i zleceniem

Platforma Connecto dla firm budowlanych to komplet sprawdzonych narzędzi, dzięki którym zaplanujesz i zrealizujesz każdy, nawet najbardziej wymagający projekt. Wiemy, że każda branża w budownictwie ma swoją specyfikę i rządzi się swoimi prawami dlatego oddajemy Ci system, który dostosujesz do swoich potrzeb. To ty wybierzesz, które procesy związane z prowadzeniem inwestycji są dla Ciebie kluczowe i skonfigurujesz je w taki sposób by jak najlepiej odzwierciedlały pracę w Twojej firmie.

Zarządzanie projektami - harmonogram w Connecto DMS
fot. Zarządzanie projektami – harmonogram w platformie Connecto
1. Stała kontrola nad budżetami i harmonogramem
2. Dokumentacja projektowa w jednym miejscu

Stała kontrola nad budżetami i harmonogramem

Najważniejszymi komponentami platformy Connecto są narzędzia obracające się wokół kontroli finansowej, ilościowej i czasowej kontraktu. Jako kierownik projektu, dyrektor lub członek Zarządu spółki na bieżąco śledź i prognozuj przepływy pieniężne w firmie w ujęciu całej firmy, wybranych projektów lub aktualnie prowadzonych podetapów i zadań na projektach. Struktura budżetu może różnić się w zależności od rodzaju prac: drobne zlecenia mogą być realizowane w oparciu o jedną kwotę ryczałtową, zaś większe projekty mogą posiadać rozbudowane budżety finansowe i ilościowe.

Ukłonem w stronę działu controllingu jest możliwość dodawania własnych kolumn za pomocą kreatora formuł, oraz dedykowane raporty kontekstowe Business Intelligence. Wbudowany harmonogram Gantta przedstawi zaawansowanie czasowe kontraktu na dowolnej głębokości, oraz porówna zakontraktowane terminy z rzeczywistymi danym.

Zarządzanie projektami - budżetowanie w Connecto DMS
fot. Zarządzanie projektami – budżetowanie w platformie Connecto 

Dokumentacja projektowa w jednym miejscu

Sprawne zarządzanie projektem wymaga szybkiego dostępu do informacji. Poza danymi finansowymi, czasowymi i ilościowymi kolejnym źródłem informacji dla zespołu realizującego kontrakt jest jego dokumentacja. Projektując platformę Connecto główny nacisk kładliśmy na ergonomię i intuicyjność.

Dlatego ścieżek dotarcia do poszukiwanego dokumentu jest wiele. Wystarczą szczątkowe informacje takie jak nazwa kontrahenta lub projektu, przybliżona data rejestracji dokumentu lub element jego opisu. Potrzebną natychmiast umowę znajdziemy za pomocą wyszukiwarki systemowej, listy faktur, listy dokumentów powiązanych z danym kontrahentem lub listą umów powiązanych z projektem. Sam zdecyduj jakiego rodzaju dokumenty są kluczowe dla Twojej firmy i wspólnie z nami zaprojektuj je w platformie Connecto.

Doskonała współpraca wewnątrz firmy

Mimo wszystko kluczem do sukcesu firmy zawsze jest jej kadra. Oddajemy w Twoje ręce narzędzie, które usprawni komunikację i współpracę w ramach wszystkich zespołów projektowych i działów. Zaprojektowaliśmy nasz system w taki sposób, by stał się wspólną platformą wymiany informacji dla wszystkich pracowników. Przykładem współpracy może być obieg faktury kosztowej w firmie budowlanej:

  • Kierownik budowy wyśle zapotrzebowanie materiałowe do działu zakupów.
  • Dział zakupów po przeprowadzeniu procesu zakupu materiałów prześle informacje o zakontraktowanym terminie dostawy.
  • Sekretarka zarejestruje w systemie fakturę kosztową na materiały i wyśle obiegiem dokumentów do kierownika.
  • Kierownik budowy rozpisze koszty z faktury pod odpowiednie pozycje budżetowe projektów.
  • Wiceprezes wyśle do działu księgowego zaakceptowaną fakturę kosztową na materiały.
Chcesz wdrożyć system do zarządzania projektami? Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij formularz

Firma

NIP

Osoba kontaktowa

Adres e-mail

Telefon