Platforma Connecto

Działaj swobodnie w branży budowlanej z platformą Connecto
Czytaj więcej

Planuj

Planuj zadania, budżety, projekty, rozmieszczenie zasobów i wiele, wiele więcej.

Kontroluj

Monitoruj przepływ dokumentacji i informacji w firmie. Kontroluj postępy na kontrakcie.

Reaguj

Natychmiast reaguj na zagrożenia. Uniknij przekroczeń budżetowych lub terminowych.

Oszczędzaj

Oszczędzaj dając swoim pracownikom doskonałe narzędzie do pracy wspólnej i komunikacji.

Zarządzanie projektami

Niezależnie od tego gdzie jesteś, zawsze masz dostęp do wszystkich kluczowych informacji dotyczących prowadzonej budowy. Karta projektu zaprezentuje zaangażowanie finansowe i ilościowe w kontekście konkretnego zadania, etapu lub całego projektu.

Kilka kliknięć pozwoli mu na wyświetlenie lub dodanie nowej dokumentacji powiązanej z projektem (np. umowy, faktury).

Czytaj więcej
Zarządzanie projektami - system Connecto DMS
Zarządzanie procesami biznesowymi - system Connecto DMS

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)

Uporządkuj pracę wewnątrz firmy przenosząc wszystkie  procesy i zadania do cyfrowego świata. Sam ustalisz wygląd formularzy, uprawnienia, ścieżkę obiegu   i zachowanie każdego procesu.

Proces obieg faktury kosztowej pozwoli na przyśpieszenie procesu jej dekretacji i zasili danymi budżety prowadzone w systemie. Integracja z systemami ERP odciąży księgową.

Czytaj więcej

Business Intelligence

Analizuj dane ze wszystkich obszarów firmy w prosty i intuicyjny sposób. Uzbrój dział finansowy i controllingu w potężne, wieloźródłowe narzędzie raportujące. Reaguj szybciej w kryzysowych sytuacjach, prognozuj kondycję firmy i podejmuj trafniejsze decyzje.

Najważniejsze raporty i analizy otrzymasz automatycznie na skrzynkę pocztową lub umieścisz na spersonalizowanym pulpicie użytkownika.

Czytaj więcej
Business Intelligence - system Connecto DMS

Wypełnij formularz i poznaj platformę Connecto

Zostaw swoje dane kontaktowe. Oddzwonimy i odpowiemy na  wszystkie Twoje pytania lub umówimy termin spersonalizowanej prezentacji.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres e-mail

  Telefon


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.