Budżetowanie i harmonogramowanie

Istotnym, jeśli nie najważniejszym elementem prowadzenia projektu z punktu widzenia project managera i zarządu spółki jest bieżąca i dokładna informacja na temat zaangażowania finansowego, ilościowego i czasowego na kontrakcie. Platforma Connecto dostarcza wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania projektem budowlanym.

1. Program do rozliczania budowy – dowolna struktura budżetowa
2. Łatwa analiza danych budżetowych
3. Harmonogramowanie – interaktywny wykres Gantta

Program do rozliczania budowy – dowolna struktura budżetowa

Mimo dużego doświadczenia we wdrażaniu systemów informatycznych w firmach budowlanych nie wiemy jeszcze jaka struktura budżetowa będzie odpowiednia dla Twojej firmy. Przygotowaliśmy specjalne narzędzie, które pozwoli na definiowanie i modyfikowania jej na bieżąco w ramach każdego kontraktu. Hierarchia budżetu może mieć tak dużo poziomów jak uznasz to za słuszne. Strukturę budżetu zbudujesz z czterech typów kolumn, które możesz dowolnie grupować:

1. Opisowej – dowolny tekst lub lista np. (Rodzaj prac, Grupa kosztów, Jednostka miary)
2. Liczbowej – dowolna wartość liczbowa lub walutowa (Planowane koszty, Ilości czy Cena)
3. Rozliczającej – pole liczbowe aktualizowane za pomocą dokumentów rozliczających (na przykład za pomocą Faktury Kosztowej czy Sprzedażowej)
4. Wyliczającej – dowolna formuła lub źródło danych, które pomoże w analizie danych ( przykładowo wyliczenie procentowe zaangażowania finansowego)

W ramach prowadzonych prac możesz wyodrębnić osobny budżet ilościowy, który posiadać będzie bliźniacze lub odrębne pozycje budżetowe. Program do rozliczania budowy nie nakłada na Ciebie żadnych ograniczeń w ilości rodzajów, wyglądzie i sposobie rozliczania budżetów.

Obieg faktury kosztowej w systemie Connecto DMS
fot. Podgląd na jeden z etapów kontraktu. Po prawej widzimy podział na zadania

Łatwa analiza danych budżetowych

Jeśli, któraś z wartości rozliczeniowych jest dla Ciebie nie jasna to za pomocą jednego kliknięcia myszką możesz dowiedzieć się jakie dokumenty rozliczeniowe miały na nią wpływ i w jakim stopniu, a po kolejnym kliknięciu znajdziesz się bezpośrednio na dokumencie.

W szybki sposób przeanalizujesz treść dokumentu jak i drogę dekretacji i akceptacji, którą pokonał. Link do niezrozumiałego dokumentu i prośbę o wyjaśnienie wyślesz do odpowiedniej osoby za pomocą komunikatora, obiegu dokumentów, komentarza na dokumencie lub e-maila. Szczegółowa analiza wielu budżetów obecnie prowadzonych prac lub porównanie z danymi historycznymi może być przeprowadzona z poziomu modułu Business Intelligence. Stworzenie analizy polega na zaznaczeniu interesujących nas pól, ustawieniu odpowiedniego filtra danych i wyborze właściwego wykresu do ewentualnej wizualizacji raportu.

Obieg faktury kosztowej w systemie Connecto DMS
fot. Wykres Gantta pozwoli nam lepiej kontrolować prowadzony projekt.

Harmonogramowanie – interaktywny wykres Gantta

Platforma Connecto posiada wbudowaną funkcjonalność związaną z harmonogramami. Interaktywny wykres Gantta wyświetli dane związane z planowanymi i realnymi datami rozpoczęcia i zakończenia zadań na kontrakcie. Pokaże też zaawansowanie i opóźnienia prac, a po jednym kliknięciu przeniesie nas do formularza zaznaczonego zadania, gdzie otrzymamy bardziej szczegółowe informacje (powiązane dokumenty, zespół projektowy, przydzielone zasoby, budżet zadania) oraz zmodyfikujemy wybrane dane powiązane z harmonogramem.

Chcesz wdrożyć program do rozliczania budowy? Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij formularz

Firma

NIP

Osoba kontaktowa

Adres e-mail

Telefon