CRM dla deweloperów w platformie Connecto

Platforma Connecto to nie tylko rozwiązania informatyczne związane z planowaniem i realizacją budowy dla generalnych wykonawców i podwykonawców. System pozwala również na stworzenie szytego na miarę CRM z bazą potencjalnych klientów, inwestycji i całym procesem obsługi sprzedaży od działań marketingowych po podpisanie umowy.

CRM dla deweloperów - obsługa klienta
fot. Przykładowy wygląd wyszukiwarki inwestycji na sprzedaż. Widok dla handlowca

Baza lokali i inwestycji

Już na etapie rozpoczynania inwestycji zdefiniować można podział obiektu na lokale. Baza sprzedażowa bogata będzie we wszystkie kluczowe informacje takie jak aktualne i historyczne ceny, powierzchnia i cechy lokalu, pełna dokumentacja z rzutami i fotografiami oraz wszelkie inne mniej lub bardziej standardowe dane.

Cenami można zarządzać w skali pojedynczego lokalu i całej inwestycji. Z poziomu okna lokalu dowiemy się ilu potencjalnym klientom przedstawiono mieszkanie w ofercie, a ilu poszukuje lokalu o podobnej charakterystyce ale jeszcze nie miało okazji zapoznać się z naszą nową ofertą. Otwartość na integracje z innymi systemami pozwala połączyć moduł CRM ze stroną internetową dewelopera i jego systemem finansowo-księgowym (ERP).

Obsługa potencjalnego klienta i sprzedaż

Nie zmieniaj swojej strategii sprzedażowej, którą wypracowałeś. Dostosuj CRM do swoich wymagań i realizuj proces sprzedaży zgodnie z utartą ścieżką. Adaptuj narzędzie wraz ze zmianą strategii i wzrostem firmy. Każdy z handlowców zostanie wyposażony w narzędzia potrzebne do pełnej obsługi klienta oraz komunikacji ze wszystkimi działami firmy.

Poza podstawowymi funkcjami potrzebnymi do codziennej pracy takimi jak wbudowany klient poczty, komunikator, lista mieszkań, inwestycji i potencjalnych klientów wraz ze szczegółowymi danymi na ich temat handlowiec otrzyma również mechanizmy, które ułatwią i zautomatyzują proces sprzedaży lokalu.

Na podstawie danych otrzymanych przez potencjalnych kupców wygeneruje z poziomu konkretnego lokalu listę potencjalnych chętnych, z którymi powinien się umówić. Nastomiast z poziomu okna potencjalnego klienta automatycznie stworzy listę lokali, które są zgodne lub bliskie preferencji klienta.

Pracownik bez problemu przygotuje plan spotkań, który zostanie odzwierciedlony w kalendarzu, który może udostępnić współpracownikom, a także zintegrować z zewnętrznymi programami pocztowymi i terminarzami.

CRM dla deweloperow w systemie Connecto DMS
fot. Moduł kalendarzy pracowników i zasobów w platformie Connecto

Otwierając okno spotkania handlowiec otrzyma wszystkie informacje o potencjalnym kliencie, jego preferencjach, historycznych ustaleniach, poprzednich ofertach i bez problemu stworzy nową ofertę lub przekształci już istniejącą w umowę zakupu lub najmu.

Wyniki swojej pracy każdy handlowiec i jego przełożeni mogą wizualizować w postaci wykresów i raportów Business Intelligence, które w ramach uprawnień można tworzyć i analizować z poziomu Centrum Raportów. Te najczęściej używane może subskrybować w postaci okresowego wysyłania wiadomości e-mail z raportem do wybranych osób lub umieścić na spersonalizowanym pulpicie użytkownika.

Chcesz wdrożyć CRM dla deweloperów? Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij formularz

Firma

NIP

Osoba kontaktowa

Adres e-mail

Telefon